Dekorativna rasveta

Zvezdana neba izrađuju se u gips-kartonskim plafonima, primenu su našla u stambenim prostorijama, diskotekama, noćnim klubovima, kupatilima...

Pri izradi zvezdanog neba postoji mogućnost izbora sazvežđa pri radu kao i inteziteta pojedinih grupa dioda, efekti zvezde padalice, komete i dr.

Specijalnim načinom postavljanja moguća je eventualna zamena diode bez otvaranja plafona.

Zvezdano nebo moguće je izraditi i kao nadgradno u željenoj veličini i boji.

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta

 • Dekorativna rasveta